Facebook

Historia


Koło Naukowe Finansistów i Bankowców,

powstało w 2006 roku przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Po krótkiej przerwie w działalności zostało reaktywowane w 2011 r.

Koło skupia studentów, którzy chcą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów oraz rozwijać własne zainteresowania. Członkowstwo w Kole to doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni, a także swój własny rozwój.

Głównymi celami naszej działalności są:

• Poszerzanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, rachunkowości i bankowości,

• Promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych i całej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

• Umożliwianie studentom zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności podczas organizacji projektów,

• integracja studentów.

Realizując cele wykorzystujemy pomysły członków i sympatyków Koła, organizujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne z obszaru naszych zainteresowań. Do współpracy przy projektach zapraszamy zarówno dydaktyków jak i praktyków z otaczającego nas środowiska. Swoją wiedzę poszerzamy uczestnicząc w konferencjach, które również są idealną okazją do nawiązywania znajomości i integracji wśród studentów. Działalność KNFiB wspomagają partnerzy merytoryczni, a także inne organizacje studenckie.

Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Marian Podstawka