Facebook

Projekty 2011/2012


KNFiB i warsztat KPMG Zniekształcenie wyniku finansowego


Data 11.12.2011

KNFiB wzięło aktywny udział w warsztatach zorganizowanych przez KPMG na naszej uczelni.

Warsztaty odbyły się w kategorii audytu, a głównym tematem było rozliczenie wyniku finansowego oraz źródła jego fałszowania.

Rozpoczęliśmy od podziału na grupy: członkowie naszego koła trafili do 2 różnych grup.

Każda z grup otrzymała materiały w postaci: sprawozdania finansowego za rok 2010 pewnego przedsiębiorstwa oraz dodatkowych informacji, co do rozliczenia wyniku finansowego tej firmy za rok poprzedni.

Zadaniem uczestników było znalezienie jak największej liczby błędów znajdujących się w sprawozdaniu ( a było ich 62:] ). Największą liczbę błędów udało się odnaleźć grupie o nazwie "Żuczki", drugie miejsce zajęli "3MIA".

Nie chwaląc się - obie grupy w dużej mierze stanowili członkowie naszego koła :D

Kolejnym etapem spotkania było omówienie błędów, a także prezentacja podczas której prowadzące warsztaty omówiły najczęstsze błędy pojawiające się w sprawozdaniach, istotę fałszowania wyniku finansowego przez firmy, oraz wyjaśniły wszystkie nasze wątpliwości, co do poszczególnych kategorii bilansu, rachunku wyników i cash flow.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a zwycięskie drużyny zostały nagrodzone upominkami.

Były to już drugie warsztaty zorganizowane przez KPMG na naszej uczelni i jeśli tylko będą organizowane po raz następny KNFIB już zapowiada swój udział!


„Podwieczorki przy CSR”


Cykliczne spotkania z osobami zajmującymi się CSR na co dzień.


„Gotówka = krew biznesu? Czyli sztuka zarządzania gotówką”


Data: 26.04. 2012 r.

Prelekcja przeprowadzona przy współpracy z firmą Decathlon o sposobach oceny płynności finansowej, instrumentach zarządzania na zasadzie kontrastu praktyki z teorią.

Poruszone zostały m.in. zagadnienia:

1. Jak mierzyć płynność finansową?

2. W jaki sposób optymalizować ilość gotówki?

3. Narzędzia i instrumenty finansowe wspierające zarządzanie płynnością.

4. Teoria zarządzania gotówką vs praktyka.

Prelegenci:

1. Aleksandra Chmielewska - Specjalista Treasury

2.Martyna Domin - Kontroler Finansowy Sklepu

3. Rafał Czerwonka - Koordynator ds. Projektów w Dziale Finansowym

Goście specjalni:

1. Paweł Antołek - Decathlon - Specjalista ds. Rekrutacji

2. Marek Maciąga - Decathlon - Manager Działu Finansowego


Dni SGGW


Animacja stoiska, a także przeprowadzenie turnieju gry „cashflow”. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez partnerów koła.


Wyjazdy na konferencje


Wyjazdy na konferencje naukowe organizowane przez zaprzyjaźnione koła naukowe z całej Polski. Przedstawialiśmy referaty i prezentacje na konferencjach w Lublinie oraz Gdańsku.