Facebook

Projekty 2012/2013


„Nielegalne porozumienia między przedsiębiorcami” - warsztaty z UOKiK


4 i 11 grudnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbyły się warsztaty organizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Koło Naukowe Finansistów i Bankowców oraz Koło Naukowe Ekonomistów pt. „Nielegalne porozumienia między przedsiębiorcami”.

W warsztatach wzięło udział 20 osób. Tematyką warsztatów były nielegalne porozumienia jakie zawierają pomiędzy sobą przedsiębiorcy, ich formy, skutki oraz sposoby zwalczania organizowane przez UOKiK. Poruszyliśmy również kwestię leniency, czyli świadka koronnego w prawie antymonopolowym. Każde ze spotkań zakończyło się konkretnym studium przypadku.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i przede wszystkim cenną wiedzę z dość trudnego obszaru jakim jest prawo konkurencji.


Studenckie Konferencje Naukowe


II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Zarządzanie długiem w gospodarce”

UMCS Lublin:

Mateusz Kuklo: Zadłużenie gospodarstw domowych – stan i perspektywy

Marlena Trzaska: Windykacja należności znaczenie i perspektywy rozwoju usług windykacyjnych (wyróżnienie).II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia – WSB Gdańsk.

Mateusz Kuklo, Bazylea III a polski sektor (wyróżnienie).

Marlena Trzaska, Znaczenie modelu Du Ponta w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.


Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu.


Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu.

Innowacyjny projekt organizowany przy współpracy z Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej UW oraz z SKN Biznesu SGH.

Patronat merytoryczny: ACCA (międzynarodowa organizacja zrzeszająca i szkoląca specjalistów w dziedzinie finansów).

Jest to projekt obejmujący cykl 7 spotkań podczas których specjaliści przybliżają studentom zagadnienia związane z tematyką spotkań.

Na WNE SGGW odbyły się 2 z 7 spotkań:

Cashflow statement - Piotr Świętochowski, Judyta Wojtysiak – Kotlarska.

Planowanie strategiczne w procesach finansowo – księgowych - Paweł Suliński.

Projekt zakończony został egzaminem – zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe od sponsora głównego ACCA.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty.


Warsztat Zniekształcenie Wyniku Finansowego


Współpraca z KPMG

Głównym tematem było rozliczenie wyniku finansowego oraz źródła jego fałszowania.

Case Study – badanie sprawozdania finansowego, wyszukanie błędów i ich omówienie. Przedstawiono również istotę fałszowania wyniku finansowego przez firmy, oraz wyjaśniono wszystkie wątpliwości, co do poszczególnych kategorii bilansu, rachunku wyników i cash flow.


„Praktyczna lekcja audytu” - warsztat z PwC Polska


11 grudnia odbył się warsztat przeprowadzony przez PwC Polska, przygotowany przy współpracy z naszym kołem składał się z dwóch modułów:

• część teoretyczna,

• case.

Dodatkowo uczestnicy mogli poczuć przedsmak rekrutacji do PwC biorąc udział w rekrutacyjnej sesji testowej.

W warsztacie wzięło udział 30 uczestników, którzy za swój trud oprócz wiedzy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.


Sztuka zarządzania gotówką


Projekt realizowany przy współpracy z firmą Decathlon dotyczący zagadnień:

1. Jak mierzyć płynność finansową?

2. W jaki sposób optymalizować ilość gotówki?

3. Narzędzia i instrumenty finansowe wspierające zarządzanie płynnością.

4. Teoria zarządzania gotówką vs praktyka

Dr hab. Justyny Franc-Dąbrowskiej, wygłosiła prezentację pt.: „Modele optymalizacyjne w zarządzaniu gotówką”.

Natomiast firma DECATHLON opowiedziała o pomiarze płynności finansowej, obrocie gotówką, narzędziach i instrumentach finansowych wspierających zarządzanie płynnością i o wszystkich innych aspektach związanych z obrotem gotówką


Relacje inwestorskie wyzwaniem nowoczesnych spółek giełdowych


KNFiB przy współpracy z Panią mgr Joanną Dmitruk poruszy następujące tematy:

• specyfika komunikowania na rynku kapitałowym, 

• przekaz inwestorski , czyli jak rozmawiać z inwestorami i analitykami. Projekt zakończony case study.

ETAP I- Specyfika komunikowania na rynku kapitałowym

ETAP II- Przekaz inwestorski , czyli jak rozmawiać z inwestorami i analitykami

ETAP III- Case studies

ETAP IV- Komentarz, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród dla zespołów. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone wysokiej jakości piórami, zestawami książek oraz koszulkami ufundowanymi przez Partnerów projektu.

Case Study - Uczestnicy projektu zmierzyli się z próbą oceny spółek WIG20.

Atrakcją spotkania było wystąpienie Dyrektora Biura Relacji Inwestorskich PKN ORLEN - Dariusza Grębosza, który przedstawił praktyczne zastosowanie tematyki relacji inwestorskich oraz podzielił się z uczestnikami cennym doświadczeniem zawodowym


„Relacje inwestorskie wyzwaniem nowoczesnych spółek giełdowych”


Data: 17.02.2012

Na spotkaniach poznaliśmy relacje inwestorskie od strony teoretycznej, a w ostatnim etapie drużyny miały szansę zmierzyć się z nimi od strony praktycznej.

Ich zadaniem była ocena poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 pod względem skuteczności prowadzenia przez nie relacji inwestorskich.

Choć zadanie nie było łatwe, wszystkie drużyny poradziły z nim sobie znakomicie. Na wyróżnienie zasłużyli:

1. miejsce: Radosław Pszczółkowski, Agata Strojewska, Piotr Kawala

1. miejsce: Marta Maciorowska, Paweł Korczak, Tomasz Łągiewski

2. miejsce: Adam Guziejko, Maciej Kleśta, Aneta Janowska

3. miesjce: Wojciech Bogucki, Michał Drob, Ewa Gałaj

wyróżnienie: Magdalena Żubrowska, Łukasz Pióro, Katarzyna Stankiewicz, Maria Strubińska

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez PKN Orlen, wydawnictwo Difin, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz AZS SGGW.

Dodatkowo wśród wszystkich uczestników zostały rozlosowane nagrody pocieszenia w postaci książek oraz koszulek.


„Panorama Biznesu FMCG”- szkolenie z firmą Danone


28 listopada odbyło się szkolenie z firmą Danone, była to interaktywna, wzbogacona o ciekawostki i konkurs z nagrodami prezentacja codziennych wyzwań biznesowych Danone’a w obszarze:

• marketingu,

• sprzedaży,

• finansów,

• łańcucha dostaw,

• zakupów,

• HR,

• IS/IT.

Podczas prelekcji można było dowiedzieć się na czym w praktyce polega praca w danym obszarze biznesu FMCG oraz jakich kompetencji i umiejętności wymaga. Każdy mógł przekonać się, w którym obszarze biznesu skutecznie mogłaby rozwinąć się jego kariera!

W tym dniu naszą uczelnię odwiedził również Mały Głód.